You need to upgrade your Flash Player.

NANO-GRO® ist ein von Wissenschaftlern entwickelter Pflanzenwuchs- und Pflanzenertragsstimulator, der mit dem Schutz der Pflanzen gegen Stress verbunden ist und bei geringen finanziellen Ausgaben direkten Einfluss auf den Ertrag hat.

NANO-GRO® ist ein einzigartiger „Impfstoff” für die Pflanzen, dessen Wirkungsweise auf dem Aktivieren in den Pflanzen der Bildung natürlicher Abwehrkräfte gegen abiotischen Stress durch das Anregen der Abwehr-Gene beruht, wodurch optimale Resultate erzielt werden! Mehr Informationen

Agrarius Sp. z o. o. - wyłączny dystrybutor stymulatora wzrostu i plonowania roślin Nano-Gro® służącego do: zaprawiania nasion, zaprawiania ziarna
(wysokiej jakości materiał siewny) zaprawiania sadzonek, oprysku zbóż i rzepaku oraz do stosowania w nawożeniu dolistnym oraz doglebowym w systemie fertygacji rozsady warzyw i większych roślin. Oraz koncentratu nawozu huminowego z mikroelementami LIGNOhumat, zawierającego sole kwasów huminowych i kwasy fulwowe
i preparatów bakteryjnych: FITOdoctro, AZOTbacter i FOSFORbacter,